Alle nieuwsberichten

Bijna 10.000 privacyklachten bij Autoriteit Persoonsgegevens

Klachten Autoriteit persoonsgegevens

 

Door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de privacyrechten van mensen versterkt. Zodoende zijn er tussen 25 mei en 25 november 9.661 privacy-gerelateerde klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) binnengekomen. De aard en herkomst van deze klachten zijn verwerkt in de eerste halfjaarlijkse klachtenrapportage van de AP. De voornaamste klachten die mensen hebben, betreffen schending van privacyrechten, als meer gegevens dan noodzakelijk worden uitgevraagd en het ongewenst doorspelen van persoonsgegevens aan derden.


Herkomst klachten

Zakelijke dienstverleners (41%), de IT-sector 12%) en de overheid (10%) komen er in de ogen van de consument het slechts van af. Maar ook financiële instellingen en zorginstellingen (beiden 9%) moeten het ontgelden. De eerste halfjaarlijkse klachtenrapportage laat zien welke klachten de AP heeft ontvangen sinds de inwerkingtreding van de AVG, en de manier waarop de klachten zijn behandeld.

Onderwerp klachten

De meeste klachten (32%) gaan over schending van privacyrecht, zoals het recht op inzage of recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen inzage in hun gegevens wanneer ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Ook krijgt de AP geregeld klachten (15%) wanneer meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer een brillenwinkel om een burgerservicenummer vraagt bij het aanmaken van een account. Daarnaast klagen veel mensen (12%) over organisaties die persoonsgegevens zonder medeweten of goedkeuring doorgeven aan derden.


AP wijst mensen op privacyrecht

De AP wil mensen ervan bewust maken dat ze sinds 25 mei versterkte privacyrechten hebben en dat ze deze zelf kunnen uitoefenen, door de betreffende organisatie of instantie op deze rechten te wijzen. Wanneer mensen er niet uitkomen, kunnen ze een privacyklacht indienen bij de AP. Deze bekijkt dan per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen.

 

Bron: www.klantcontact.nl

 

Search

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Wij gebruiken de gegevens die u op dit formulier verstrekt om u te informeren via onze e-mail nieuwsbrief. Hiermee brengen we u op de hoogte van evenementen en interessante nieuwsfeiten uit de branche.

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via marketing@frontline.nl. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy. Door op aanmelden te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

* verplicht veld